Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych

W siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki sprzedaż odbywa się w godz. 7.30-14.00.

W leśnictwach:

  • Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.


Cennik na drewno kłodowane

Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza z dniem 12 października 2017 roku cennik na drewno kłodowane WK Standard So loco las po zrywce.

Cennik detaliczny na drewwno kłodowane (symbol w/g klasyfikacji - WK STANDARD SO)

zamieszczono w załączniku nr 1 wraz z zarządzeniem Nadleśniczego nr 31/2017 roku.

Marek Malak

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki

Gołąbki, dnia 17 października 2017 roku


Cennik sadzonek obowiązujący w 2017 roku

  

Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Poniżej do pobrania jest cennik Nadleśnictwa Gołąbki na drewno, obowiązujący od dnia 12 stycznia 2017 roku /ceny brutto/, loco las po zrywce.

Aktualny jest w dalszym ciągu cennik na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy obowiązujący od dnia 12.01.2015 roku /ceny brutto/.