Wydawca treści Wydawca treści

Cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza cennik na sadzonki drzew i krzewów leśnych w obrocie zewnętrznym obowiązujący od 28 stycznia 2018 roku wraz z aneksem.

Oferujemy sadzonki drzew i krzewów leśnych dla nabywców zewnętrznych wg załączonego cennika.

Cennik ważny jest wraz z zamieszczonym aneksem.

Robert Sokołowski

Nadleśniczy N. Gołąbki


Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Z dniem 2 lipca 2018 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje dot. obrotu drewnem, w tym:

1/ zarządzenie nr 19/2018 w spr. wprowadzenia zakresu stosowania norm PN 90-D 95019, PN-95/D-9500 na drewno małowymiarowe iglaste i liściaste oraz PN-93-D 02002

2/ zarządzenie nr 20/2018 w spr. ustalenia cennika na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy

3/ zarządzenie nr 21/2018 w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno

Robert Sokołowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych

Sprzedaż drewna w siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki odbywa się w godz. 7.30-14.00.

W leśnictwach:

  • Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.