Wydawca treści Wydawca treści

Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki oraz normy techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 1 lipca 2019 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje i cenniki dot. sprzedaży drewna, w tym:

1/ zarządzenie wewnętrzne nr 60/2019  w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy (wraz z zał.),

2/ zarządzenie wewnętrzne nr 61/2019 w spr. wprowadzenia zakresu stosowania PN 90-D 95019, PN-95/D-9500 na drewno małowymiarowe iglaste i liściaste oraz PN-93-D 02002, podział, terminologia i symbole (wraz z zał.).

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje cennik detaliczny na drewno obowiązujący od 15 stycznia 2019 roku ujęty w zarządzeniu nr 7/2019 roku (wraz z zał.).

Robert Sokołowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Cennik na sadzonki dla lasów niepaństwowych

Nadleśnictwo Gołąbki oferuje dla właścicieli lasów niepaństwowych możliwość zakupu sadzonek drzew i krzewów leśnych do odnawiania powierzchni poklęskowych.

Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza ofertę sprzedaży sadzonek dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa do odnowienia powierzchni poklęskowych, który stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 7/2019 z dnia 7 maja 2019 roku.

Robert Sokołowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki

Gołąbki, dnia 7 maja 2019 roku


Cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza cennik detaliczny i hurtowy na sadzonki drzew i krzewów leśnych w obrocie zewnętrznym obowiązujący z dniem 4 marca 2019 roku.

Oferujemy sadzonki drzew i krzewów leśnych dla nabywców detalicznych (do 99 szt.)

oraz hurtowych (powyżej 99 szt.) w/g załączonych cenników.

Robert Sokołowski

Nadleśniczy N. Gołąbki


Sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych

Sprzedaż drewna w siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki odbywa się w godz. 7.30-14.00.

W leśnictwach:

  • Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.