Wydawca treści Wydawca treści

Nowy cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza ofertę na sprzedaż sadzonek drzew i krzewów przeznaczoną dla odbiorców detalicznych, hurtowych oraz właścicieli lasów prywatnych, obowiązujący z dniem 21 października 2019 roku.

Zgodnie z decyzją nr 23/2019 roku z dnia 21 października 2019 roku

oferujemy sadzonki drzew i krzewów

dla nabywców detalicznych (do 99 szt.), hurtowych (powyżej 99 szt.)

oraz dla właścicieli lasów prywatnych w/g załączonych cenników.

Robert Sokołowski

Nadleśniczy N. Gołąbki


Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki oraz normy techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 1 lipca 2019 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje i cenniki dot. sprzedaży drewna, w tym:

1/ zarządzenie wewnętrzne nr 60/2019  w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy (wraz z zał.),

2/ zarządzenie wewnętrzne nr 61/2019 w spr. wprowadzenia zakresu stosowania PN 90-D 95019, PN-95/D-9500 na drewno małowymiarowe iglaste i liściaste oraz PN-93-D 02002, podział, terminologia i symbole (wraz z zał.).

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje cennik detaliczny na drewno obowiązujący od 15 stycznia 2019 roku ujęty w zarządzeniu nr 7/2019 roku (wraz z zał.).

Robert Sokołowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych

Sprzedaż drewna w siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki odbywa się w godz. 7.30-14.00.

W leśnictwach:

  • Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.