Wydawca treści Wydawca treści

Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Z dniem 15 stycznia 2019 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje i cenniki dot. sprzedaży drewna, w tym:

1/ zarządzenie wewnętrzne nr 7/2019  w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno (wraz z zał. nr 1)

2/ zarządzenie wewnętrzne nr 8/2019 w spr. ustalenia cennika na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy (wraz z zał. nr 1)

3/ zarządzenie wewnętrzne nr 9/2019 w spr. wprowadzenia zakresu stosowania norm PN 90-D 95019, PN-95/D-9500 na drewno małowymiarowe iglaste i liściaste oraz PN-93-D 02002, podział, terminologia i symbole (wraz z zał. nr 1)

Robert Sokołowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza cennik na sadzonki drzew i krzewów leśnych w obrocie zewnętrznym obowiązujący z dniem 14 listopada 2018 roku.

Oferujemy sadzonki drzew i krzewów leśnych dla nabywców detalicznych (do 99 szt.)

oraz hurtowych (powyżej 100 szt.) w/g załączonych cenników.

Robert Sokołowski

Nadleśniczy N. Gołąbki


Sprzedaż drewna i użytków niedrzewnych

Sprzedaż drewna w siedzibie Nadleśnictwa Gołąbki odbywa się w godz. 7.30-14.00.

W leśnictwach:

  • Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

  • Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.