Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się obecnie 59 sztuk pomników przyrody

Pomniki Przyrody

W wg ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z ustawą wprowadzenie ochrony w formie pomników przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się obecnie 58 sztuk pomników przyrody, w tym:

  • dwa skupiska drzew (aleja modrzewiowa - 27 drzew);
  • dwadzieścia sześć pojedynczych drzew;
  • cztery głazy narzutowe;
  • jedno źródło.

Materiały do pobrania


Źródło Św. Huberta

Na wschodnim brzegu Jeziora Ostrowieckiego, niedaleko ośrodka wypoczynkowego w Wiktorowie (Gmina Gąsawa) bije źródło Św. Huberta ...

Na wschodnim brzegu Jeziora Ostrowieckiego, niedaleko ośrodka wypoczynkowego w Wiktorowie (Gmina Gąsawa) bije źródło Św. Huberta. Zostało ono uznane jako pomnik przyrody, zimą nie zamarza, jest położone kilka metrów od wschodniego brzegu Jeziora, pośród lasu mieszanego (dęby, buki, sosny). Wokół teren pocięty jest licznymi jarami, co przydaje mu uroku i tajemniczej aury. Ze źródła wybija woda z wydajnością ok. 8 litrów na minutę a jego najbliższe otoczenie obudowano rodzajem kamiennego ujęcia z daszkiem. Dostęp dla zainteresowanych od asfaltowej drogi Annowo - Wiktorowo leśną drogą, około 600 m. W pobliżu znajduje się również głaz narzutowy - Kamienny Dom, także pomnik przyrody. Ze Źródłem św. Huberta związana jest legenda o myśliwym, który nie szanował zwierzyny. Szczegóły w załączonym pliku ...

JP

 

 

Na podstawie Przewodnika Katolickiego, nr 44/2014)


Pomniki Przyrody

W/g ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia

Zgodnie z ustawą wprowadzenie ochrony w formie pomników przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się obecnie 59 sztuk pomników przyrody. Występują tu dwa skupiska drzew (łącznie 29 drzew); dwadzieścia pięć pojedynczych drzew pomnikowych; cztery głazy narzutowe oraz jedno źródło.