Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Patryk Makowski iod@comp-net.pl Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gołąbki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Patryk Makowski

iod@comp-net.pl

 

Materiały do pobrania


MONITORING BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA GOŁĄBKI

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Gołąbki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „Ustawa”, Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że:

• monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek siedziby Nadleśnictwa, garaże oraz parkingi pod adresem Gołąbki 5

• administratorem danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Gołąbki, Gołąbki 5, tel. 523024905, www.golabki.torun.lasy.gov.pl,

• dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

• przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania,

• przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 Ustawy.

 

MONITORING STOSOWANY PRZEZ POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE GOŁĄBKI

Pod zarządem Nadleśnictwa Gołąbki znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych na mocy Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitoringu wizyjnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 788 ze zm.).

Administratorem danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Gołąbki, Gołąbki 5, tel. 523024905, www.golabki.torun.lasy.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania. Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.

 

Robert Sokołowski

Nadleśniczy