Aktualności

Afrykański pomór świń oraz ptasia grypa to szybko szerzące się zakaźne choroby wirusowe, na które podatne są świnie domowe i dziki (ASF) oraz ptactwo (HPAI). Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tymi wirusami, nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem infekcji zwierząt jest kontakt z zakażonymi osobnikami. W przypadku obszaru o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących trzodę bądź drób, rozprzestrzenianie się wirusa jest ułatwione. Najczęściej za pośrednictwem odwiedzających zagrodę, przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi, nawet przez zarazki na ubraniu.

Wydarzenia

XXIV edycja Festynu Archeologicznego w Biskupinie odbędzie się w dniach 15 - 23 września 2018 roku pod hasłem „Na kupieckim szlaku”. Jest to impreza zamykająca całoroczny cykl wydarzeń kulturowych organizowanych przez Muzeum Archeologiczne we współpracy ze sponsorami i partnerami.

Zakazy wstępu do lasu

W związku z zaistniałymi zagrożeniami, na podstawie art. 26 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788), wprowadza się zakaz wstępu do lasu na terenie całego Nadleśnictwa Gołąbki, który obowiązuje aż do odwołania. Podjęte decyzje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz sprawny przebieg akcji porządkowania lasu.