Aktualności

Dzień 11 listopada dla mieszkańców regionu to ważna data, oznaczająca odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Z okazji 100 lecia tych wydarzeń w całej Polsce odbywają się uroczystości dla upamiętnienia doniosłej rocznicy. W przedsięwzięciach rocznicowych biorą udział również gołąbkowscy leśnicy, w porozumieniu z lokalnymi samorządami, pozarządowymi organizacjami, przeznaczają na ten cel dorodne drzewka. Symbolem rocznicowej pamięci, trwałości patriotycznych uczuć są m.in. młode dęby, graby, lipy.

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Patryk Makowski iod@comp-net.pl Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gołąbki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Wydarzenia

Dzień drzewa to międzynarodowa akcja organizowana na całym świecie w celu podnoszenia wrażliwości ekologicznej ludzi, uświadomienia potrzeby ochrony środowiska. Pionierem był amerykański przyrodnik - Sterling Mormon z Nebraska City, który w 1872 r. zwrócił się z apelem o sadzenie młodych drzew. Spotkało się to z szerokim odzewem, do Europy idea trafia w 1951 roku. Uchwałą ONZ dnia 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza cennik na sadzonki drzew i krzewów leśnych w obrocie zewnętrznym obowiązujący od 28 stycznia 2018 roku wraz z aneksem.

Zakazy wstępu do lasu

W związku z zaistniałymi zagrożeniami, na podstawie art. 26 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788), wprowadza się zakaz wstępu do lasu na terenie całego Nadleśnictwa Gołąbki, który obowiązuje aż do odwołania. Podjęte decyzje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz sprawny przebieg akcji porządkowania lasu.