Web Content Display Web Content Display

Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Gołąbki

Najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje terenowe, czyli spotkania leśników ze szkolnymi grupami. Wiodąca rolę pełni tu piesza ścieżka przyrodniczo-leśna Dolina rzeki Gąsawki, położona w urokliwym zakątku Leśnictwa Oćwieka. W przeważającej części przebiega przez malownicze tereny leśne, ukształtowane przez meandrującą rzekę Gąsawkę. Dla zainteresowanych przygotowano 11 przystanków, na których prezentowane są m.in. zagadnienia ochrony przyrody, zagospodarowania lasu oraz małej retencji wodnej. Obiektami wykorzystywanymi w edukacji są również izby i wiaty edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszy się Leśnictwo Szczepanowo i Jeziora, a to z uwagi na ciekawe opowieści o lesie miejscowego leśniczego,

1. Domek Pilotów w Annowie.

Na terenie leśnego lądowiska w Annowie leśnicy prowadzą edukację dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Zajęcia terenowe organizowane są w oparciu o zadaszenia z ławkami oraz miejsce na ognisko. W otoczeniu znajduje się kilka tablic dydaktycznych z tematami prezentującymi walory przyrodnicze Nadleśnictwa, wykorzystywane przez edukatorów. Sam Domek Pilotów spełnia funkcję kwatery wypoczynkowej wynajmowanej w sezonie letnim.

Znajduje się tam 8 miejsc noclegowych, parking dal pojazdów i mały plac zabaw dla dzieci. Do obiektu przylega lądowisko polowe dla samolotów rolniczych wykonujących zabiegi agrolotnicze i patrolowe związane m.in. z ochroną przeciwpożarową lasów. Ze względu na odległość i peryferyjne położenie Domku Pilotów należy z wyprzedzeniem wnioskować o zajęcia edukacyjne w celu uzgodnienia zajętości obiektu i zapewnienia leśnego edukatora. Jednorazowa pojemność edukacyjna obiektu – ok. 40 uczestników (autokar).

 

2. Ścieżka edukacyjna Dolina rzeki Gąsawki.

Położona na terenie Leśnictwa Oćwieka, w pobliżu Jez. Oćwieckiego, w malowniczo pofałdowanym terenie z starodrzewem typu grądowego, wzdłuż doliny rzeki Gąsawka. Ścieżka posiada kształt wydłużonej pętli, przygotowana została przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych przybywających do lasu w celach rekreacyjnych i turystycznych. Można tu sporo dowiedzieć się o sposobach ochrony przyrody, ale również zapoznać się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej, takimi jak ochrona lasu przed szkodliwymi owadami, melioracje wodne w lasach, czy bardzo istotnymi dla trwałości lasów zagadnieniami nasiennictwa drzew leśnych.

Na trasie zainstalowano 11 przystanków wyposażonych w tablice poglądowe z opisem prezentowanego tematu, który najczęściej jest rozwijany w miarę potrzeb na zamówienie zorganizowanych grup. Długość ścieżki - ok. 1800 m, przewidywany czas spacerowego przejścia – ok. 1-1.5 godz., jest możliwość zaparkowania autobusu szkolnego lub wycieczkowego. Grupa zajęciowa liczy ok. 20 osób pod opieką edukatora i szkolnego opiekuna. Kilkunastu minutowa odległość między poszczególnymi gromadkami dzieci wymaga obecności na trasie najwyżej 4 grup, tj. łącznie max. 2 autokary szkolne.

 

3. Izba edukacyjna w Szczepanowie.

Izbę urządzono przy kancelarii Leśnictwa Szczepanowo. Pomieszczenie wyposażono w eksponaty wybranych zwierząt leśnych. Największe wrażenie robi dwuletni okaz wilka, który został wypreparowany po wypadku komunikacyjnym. Izba posiada podstawowe meble dla dzieci i młodzieży oraz materiały i pomoce edukacyjne. Podczas niepogody możliwe są zajęcia pod dachem, najczęściej jednak miejscowy leśniczy zabiera gromadkę dzieci do lasu.

Ma swoją ścieżkę terenową, na której omawia tematykę rodzimych gatunków drzew, roślin chronionych, miejscowych ptaków z uwzględnieniem szponiastych. W zanadrzu ma również gry i zagadki leśne połączone z drobnymi upominkami edukacyjnymi. Zajęcia z leśniczym najczęściej trwają 1-2 godziny lekcyjne. Zależnie od aktywności towarzyszących nauczycieli rozwijane są tematy odpowiadające na zainteresowania i zapytania młodzieży szkolnej. Pojemność salki edukacyjnej zapewnia udział ok. 30 osób.

 

4. Ekspozycja edukacyjna w Gołąbkach.

W biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach przystosowano salę narad do pełnienia funkcji sali edukacyjnej. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i konferencyjny umożliwia przeprowadzenie różnych form zajęć edukacyjnych dla zainteresowanych grup liczących ok. 70 osób. Może to być prelekcja, wykład, pogadanka, prezentacja multimedialna, spotkanie z leśnikiem. W sali znajduje się eksponat kolejnego wilka zagospodarowanego przez preparatora po drogowej kolizji, w podobnym wieku. Robi wrażanie, zwłaszcza na najmłodszych, przed okazałymi kłami wszyscy czują respekt!.

W pomieszczeniu znajduje się również ekspozycja trofeów, pamiątek i historycznych dokumentów związanych z osiągnięciami zawodowymi, sportowymi, łowieckimi, konkursowymi, strzeleckimi i wędkarskimi pracowników, za okres kilkunastu lat. W przeszklonych szafach zgromadzono puchary, okolicznościowe medale, dyplomy, edukacyjne gadżety, pamiątkowe przedmioty, historyczne fotografie, publikacje i dokumenty. Zbiór tylu pamiątek w jednym miejscu świadczy nie tylko o dorobku załogi, jest również przeglądem osiągnięć pracowników oraz historii funkcjonowania Nadleśnictwa.

 

5. Wiaty edukacyjne położone przy leśniczówkach Mierucinek (oddz. 175k), Szczepanowo (oddz. 46j), Oćwieka (oddz. 5h), Jeziora (oddz.122r).

Drewniana konstrukcja, powtarzalna architektura, charakterystyczna dla regionu. Wyposażenie wiat, oprócz zadaszenia obejmuje ławostoły, kosze na śmieci i miejsce spotkań. Pod wiatą jest szansa na zajęcia dla mniejszych grup podczas niepogody, podsumowanie zajęć, omówienie programu, zaprezentowanie tematów. Są najczęściej początkiem wycieczki do najbliższego lasu, gdzie leśniczy prezentuje leśne krajobrazy, na łonie przyrody tłumaczy przyrodnicze zjawiska, pokazuje rodzime gatunki drzew i krzewów. Wiaty edukacyjne integrują mniejsze grupy szkolne, pozwalają na zmienne formy zajęć oraz częściowe uniezależnienie od warunków pogodowych. Ze względu na pojemność obiektów, skuteczność edukacyjnego przekazu i nadzorowania, optymalna wielkość grupy to ok. 25 osób.