Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ścieżka ułatwia poznawanie przyrody, mechanizmów jej funkcjonowania oraz sposobów użytkowania i ochrony. Dużo miejsca, oprócz zagadnień ogólnoprzyrodniczych poświęcono gospodarce leśnej. Las jest podstawowym elementów środowiska naturalnego, jednym z najbardziej złożonych ekosystemów. Z lasem, codziennie, często lub choćby sporadycznie, każdy z nas ma do czynienia. Niemal wszyscy korzystamy z jego produktów: drewna, owoców runa leśnego, jego walorów turystycznych. Chcąc korzystać z lasu i jego produktów teraz i w przyszłości, należy zapewnić mu trwałość i dobrą kondycję. Temu podporządkowane są zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce. Zasady te, leśnicy Nadleśnictwa Gołąbki starają się przybliżać jak największej liczbie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poza aspektami edukacyjnymi, ścieżka przyrodniczo-leśna „Dolina rzeki Gąsawski" zlokalizowana w malowniczych fragmentach lasu, stanowi ciekawy obiekt turystyczny i rekreacyjno-wypoczynkowy. Położona w urokliwym zakątku Leśnictwa Oćwieka piesza ścieżka przyrodniczo-leśna pełni wiodącą rolę w prowadzonej przez nadleśnictwo edukacji. W przeważającej części tworzą ją malownicze tereny leśne, kształtowane od tysiącleci przez meandrującą rzekę Gąsawkę. Dzięki jej sile naturalnej powstały tutaj liczne rozlewiska, w części wspomagane przez człowieka, budującego młyny wodne, co w sposób szczególny podnosi atrakcyjność krajobrazową tego miejsca.

Ścieżka posiadająca kształt pętli, przygotowana została przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych przybywających do lasu w celach wypoczynkowych. Można tu sporo dowiedzieć się o sposobach ochrony przyrody, ale również zapoznać się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej, takimi jak ochrona lasu przed szkodliwymi owadami, melioracje wodne w lasach, czy bardzo istotnymi dla trwałości lasów zagadnieniami związanymi z nasiennictwem drzew leśnych. Na trasie zainstalowano 11 przystanków wyposażonych w tablice poglądowe z krótkim opisem prezentowanego tematu, który rozwija w miarę potrzeb zamówiony wcześniej dla grup zorganizowanych leśnik-przewodnik.

Tematyka ścieżki - przystanki:

 1. Owady leśne

 2. Warstwowa budowa lasu

 3. Jodła pospolita

 4. Bagna nad Gąsawką

 5. Ols

 6. Powalone drzewo

 7. Gospodarczy drzewostan nasienny

 8. Mała retencja

 9. Meandry Gąsawki

 10. Remiza dla ptaków

 11. Użytek ekologiczny