Aktualności

To nie zdarza się często. W środku lasu niedaleko Mięcierzyna znaleziono suczkę z dwoma szczeniakami.

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Patryk Makowski iod@comp-net.pl Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gołąbki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Wydarzenia

Ponad 1200 lat minęło od czasów, w których żył św. Hubert, co sprawia, że na jego temat powstało wiele legend i mitów. Prawdopodobnie urodził się w 655 r. w znanej rodzinie w Niderlandach.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki oraz normy techniczne na surowiec drzewny.

Zagrożenie pożarowe

Specyfiką pożarów leśnych są trudne warunki terenowe, w większości przypadków utrudniające dotarcie pojazdami gaśniczymi do linii ognia. Tym bardziej, że bardzo często pożar przemieszcza się w wielu kierunkach, ze zmienną intensywnością i prędkością. Ograniczone możliwości pozyskania wody w lasach wymuszają stosowanie dostępnych narzędzi i maszyn do opóźniania rozwoju pożaru i jego dogaszania. Sprzęt podręczny nadaje się głównie do likwidacji ognia w zarodku, mało intensywnych pożarów leśnego poszycia, zarośli, upraw rolniczych.

Zakazy wstępu do lasu

Z dniem 1 lipca 2019 roku zakaz wstępu do lasu w Nadleśnictwie Gołąbki zostaje odwołany.