Aktualności

Leśnicy z Gołąbek przekazują dla honorowych dawców krwi 50 choinek w podziękowaniu za piękny gest ratujący życie potrzebującym.

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Patryk Makowski iod@comp-net.pl Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gołąbki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Wydarzenia

Dnia 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt. Fauna jako istotny składnik żywej przyrody jest ogromną wartością. Jej różnorodność wyraża się nie tylko pięknem form i gatunków, również harmonią ustanowioną prawami przyrody. Królestwo zwierząt, roślin i grzybów w drodze ewolucji zawładnęło całą planetą.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki uruchamia sprzedaż świątecznych choinek świerkowych.

Zagrożenie pożarowe

Specyfiką pożarów leśnych są trudne warunki terenowe, w większości przypadków utrudniające dotarcie pojazdami gaśniczymi do linii ognia. Tym bardziej, że bardzo często pożar przemieszcza się w wielu kierunkach, ze zmienną intensywnością i prędkością. Ograniczone możliwości pozyskania wody w lasach wymuszają stosowanie dostępnych narzędzi i maszyn do opóźniania rozwoju pożaru i jego dogaszania. Sprzęt podręczny nadaje się głównie do likwidacji ognia w zarodku, mało intensywnych pożarów leśnego poszycia, zarośli, upraw rolniczych.

Zakazy wstępu do lasu

Z dniem 1 lipca 2019 roku zakaz wstępu do lasu w Nadleśnictwie Gołąbki zostaje odwołany.