Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki oraz normy techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 1 lipca 2019 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje i cenniki dot. sprzedaży drewna, w tym:

1/ zarządzenie wewnętrzne nr 60/2019  w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy (wraz z zał.),

2/ zarządzenie wewnętrzne nr 61/2019 w spr. wprowadzenia zakresu stosowania PN 90-D 95019, PN-95/D-9500 na drewno małowymiarowe iglaste i liściaste oraz PN-93-D 02002, podział, terminologia i symbole (wraz z zał.).

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje cennik detaliczny na drewno obowiązujący od 15 stycznia 2019 roku ujęty w zarządzeniu nr 7/2019 roku (wraz z zał.).

Robert Sokołowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki