Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Uroczystość pod pomnikiem AK w rocznicę sowieckiej napaści …

Uroczystość pod pomnikiem AK w rocznicę sowieckiej napaści …

Okres okupacji nie przyniósł lasom pałuckim większych strat, Niemcy uważali te tereny za swoje i nie traktowali rabunkowo. Za to tragiczne były losy wielu leśników, których nie ominęły egzekucje, aresztowania, wysiedlania. Ludzie lasu, pracując z dala od ośrodków okupacyjnej władzy, z jednej strony mieli poczucie złudnego bezpieczeństwa, z drugiej byli narażeni na prześladowania za Polskość.

Wielu przetrwało w patriotycznej postawie, ich nazwiska wymienia się dziś na chwałę polskiego ruchu oporu. Należy do nich m.in. Henryk Ostojski leśniczy z Głęboczka (1894-1987). Jako szef kontrwywiadu Samodzielnego Oddziału AK Obwodu Pałuki 315 - pseudonim „Borsuk”, oddał nieocenione zasługi. Będąc czynnym zawodowo leśnikiem miał dostęp do wielu informacji, dysponował konspiracyjnym lokalem, które wykorzystywano w walce z okupantem.

Pamięci bohaterów Armii Krajowej dnia 17 września 1994 roku poświęcony został pomnik z pamiątkową tablicą przed siedzibą Nadleśnictwa Gołąbki. Fundowany przez społeczeństwo regionu, zbudowany dzięki zabiegom Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Samodzielnego Oddziału AK Obwodu Pałuk 315. Okazały obelisk dumnie świadczy o historii bohaterów tej ziemi. Na jego czole przytwierdzono okolicznościową tablicę z napisem - „Żołnierzom Samodzielnego Oddzielnego Oddziału Armii Krajowej Obwodu Pałuk 315. Partyzantom lasów Nadleśnictwa Gołąbki i współdziałającym z nimi mieszkańcom - w hołdzie Rodacy”.

Jak co roku, dnia 17 września odbyły się tu okolicznościowe obchody, spotkanie działaczy, kombatantów, okolicznej ludności. W 79. rocznicę napaści Sowietów na Polskę oraz z okazji jubileuszu 28-lecia odrodzenia się Światowego Związku Żołnierzy AK, przy pomniku odbyła się uroczystość dla uczczenia tych wydarzeń. Na skwerze przy siedzibie Nadleśnictwa, w sąsiedztwie pomnika, zebrała się spora rzesza uczestników. Przybyłych gości, pracowników i mieszkańców powitał Nadleśniczy Robert Sokołowski. Pośród oficjeli wymienił przedstawicieli samorządów, lokalnych władz, duchownych, funkcjonariuszy Policji oraz innych służb mundurowych. Następnie poprosił o zabranie głosu współgospodarza uroczystości - Pana Franciszka Szafrańskiego, Prezesa Żnińskiego Koła ŚZŻAK, który prowadził dalszą część uroczystości. Towarzyszyli mu inni członkowie władz ŚZŻAK Żninie i Bydgoszczy.

Zgodnie z przyjętym programem odprawiona została krótka liturgia przez ks. Henryka Sawińskiego proboszcza Parafii Nawiedzenia NMP w Gościeszynie, miejscowego duszpasterza. Msza polowa sprawowana była za cały Kościół, wiernych i wszystkich zebranych, kapłan podnosił dziękczynne intencje. Po eucharystii delegacje udały się pod pomnik, w szyku stanęły poczty sztandarowe, za nimi zaproszeni goście, pracownicy Nadleśnictwa i mieszkańcy okolicznych miejscowości. W uroczystości udział wzięli nie tylko przedstawiciele miejscowych samorządów, a także służb mundurowych, licznych placówek szkolnych, harcerze.

Rangę wydarzenia podkreślił udział wielu pocztów sztandarowych, w tym reprezentujące Nadleśnictwo Gołąbki, Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg w Żninie, Szkołę Podstawową w Rogowie, ZSP im. M. Karłowskiej w Żninie, ZSS nr 3 w Żninie, SPZ im. J. Śniadeckiego w Żninie, ZSP nr 1 im. Powstańców Wlkp w Żninie, Gimnazjum nr 1 im. 750-lecia Miasta Żnina, SP im. Jana Pawła II w Gościeszynie, Gimnazjum im. M. Kopernika w Rogowie.

W kolejnym punkcie uroczystości, głos zabierali przedstawiciele Wojewódzkiego i Okręgowego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W swych wystąpieniach podkreślali pełne ofiar zrywy niepodległościowe i losy bojowników o Polskość. Mówcy nawiązywali do czasów współczesnych, mówili o odbudowie niepodległej ojczyzny. W podobnym duchu głos zabierali zaproszeni gości.

Po oficjalnych wystąpieniach delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i wiązanki, zapalono znicze, pomnik został przybrany wieńcami. Na koniec Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki podziękował wszystkim za udział, do zebranych skierował słowa wdzięczności za patriotyczną manifestację.

Na zakończenie oficjalnych uroczystości odbyło się spotkanie uczestników, członków ŚZŻAK i gości z pracownikami Nadleśnictwa Gołąbki. Zwłaszcza cenny był udział uczniów, młodych członków pocztów sztandarowych, zainteresowanych wojennymi losami leśników i mieszkańców regionu. Mogli się przekonać, że podobne uroczystości są okazją do poznania historycznej prawdy. Przekazywana w ten sposób wiedza o tych wydarzeniach powinna jest cenną nauką dla młodych Polaków. Przy kawie i ciastkach szybko nawiązywały się przyjazne relacje, młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wspomnień i opowieści weteranów.

JP

Autor fotografii - Tomasz Glugla