Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Rośnie zagrożenie pożarowe lasów …

Rośnie zagrożenie pożarowe lasów …

Trwająca od tygodni susza powoduje radykalny wzrost zagrożenia pożarowego lasów. Prognozy oparte na wilgotności ściółki oraz innych parametrach wskazują na najwyższy - III stopień. Pomiar w ostatnich dniach daje wynik zaledwie 10% i jest podobny do pieprzu kupowanego w markecie. Wystarczy tylko mała iskra …

Pożary są głównym zagrożeniem dla naszych lasów. Niekontrolowany ogień szybko ogarnia duże połacie, niszcząc wieloletni wysiłek leśników. Po takiej tragedii las odradza się całymi latami, straty przyrodnicze są bezpowrotne. To nie tylko surowiec drzewny, ale i bogactwo gatunkowe świata roślin i zwierząt, zwłaszcza bezkręgowych. Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od składu gatunkowego, siedliska, warunków pogodowych. Ważny wpływ ma wilgotność ściółki, która jest jednym z głównych kryteriów określania palności i stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Większość pożarów powodowanych jest przez nieodpowiedzialne zachowanie ludzi. Najczęściej jest to nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem, palenie ognisk i tytoniu w lesie, bezmyślne wyrzucanie niedopałków. Niejednokrotnie przyczyną staje się wypalanie pobliskich łąk. Zagrożenie pożarowe może być powodowane przez korzystających z letniego wypoczynku oraz zbieraczy owoców runa leśnego. Niestety, część z nich narusza przepisy przeciwpożarowe, wzniecane są dzikie ogniska, zdarza się grillowanie w przypadkowych miejscach.

W czasie wysokiego zagrożenia Służba Leśna patroluje lasy, specjalnie w tym celu uruchomiono dyżury. Ważnym ogniwem wczesnego ostrzegania jest wieża obserwacyjna ppoż. w leśnictwie Oćwieka. Obserwatorzy wyposażeni w odpowiedni sprzęt są w stanie dostrzec dym już z dużej odległości, dzięki czemu jest szansa na ugaszenie pożaru w zarodku. W pogotowiu jest podręczny sprzęt gaśniczy, samochód terenowy z motopompą i niezawodne środki łączności.

Jak do tej pory miały miejsce dwa pożary, oba spowodowane przez zaprószenie ognia w pobliżu śródleśnych dróg. Jeden szczególnie groźny miał charakter powierzchniowy, spaliło się leśne poszycie leśne, zarośla, osmalone zostały pnie drzew. Straty materialne, które da się już skalkulować, idą w tys. zł. Nie do policzenia są straty ekologiczne, dla świata przyrody pożar to katastrofa, giną chronione gatunki, gdyż temperatura na powierzchni gleby dochodzi do 700°C.

Mimo tych zagrożeń leśnicy mają do czynienia w większości z ludźmi, którzy rozumieją zagrożenie. Formalnie w Nadleśnictwie Gołąbki obowiązuje zakaz wstępu do lasu, ciągle trwa usuwanie szkód po ubiegłorocznej nawałnicy. Jednak trwa ruch po śródleśnych drogach udostępnionych dla ruchu, za chwilę zacznie się okres wakacyjno - urlopowy. Potencjalnym zagrożeniem mogą być ośrodki wypoczynkowe nad wodami, parkingi i miejsca biwakowe, gdzie sezonowo narasta ruch. Współpracujemy z właścicielami tych obiektów, którzy również są wyczuleni na te same zagrożenia. Pożar lasu tuż za płotem pobudza do zachowania środków ostrożności. Leśnicy ciągle liczą na odpowiedzialne zachowanie turystów. Od akcji gaśniczej, ratunkowej, lepsza jest profilaktyka …

 

 

Las jest otwarty dla wszystkich, ale żeby nasz pobyt nie naruszył jego harmonii musimy pamiętać o zakazie posługiwania się otwartym ogniem. Naszymi sojusznikami są jednostki państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej, które znajdują się w stałym pogotowiu. Tylko od nas zależy, czy będziemy musieli angażować strażaków i ciężki sprzęt do akcji gaśniczych.

Najważniejsze zasady zachowania: w odległości 100 metrów od lasu nie można pod żadnym pozorem używać otwartego ognia, do lasu wolno wjeżdżać tylko drogami, które są w tym celu udostępnione i oznakowane. Przed wejściem do lasu należy czytać wszystkie zakazy, ostrzeżenia. W razie niebezpieczeństwa niezwłocznie powiadamiamy straż pożarną pod nr 998 lub 112 oraz punkt dyżurny w Nadleśnictwie Gołąbki – 52 302 49 05 lub 52 324 91 11, kom. 600 421 411.

JP