Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy to zbiorowy obowiązek

Lasy to zbiorowy obowiązek

XXIII Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę odbyła się pod hasłem - „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”. Do Częstochowy przybyło ok. 6 tys. pracowników LP, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Pielgrzymka była podziękowaniem za ich służbę na rzecz rodzimej przyrody. Lasy Państwowe od 95 lat realizują zrównoważoną gospodarkę leśną, tj. od 1924 roku, kiedy to zostały powołane uchwałą Rady Ministrów.

Polska pod względem powierzchni lasów znajduje się w europejskiej czołówce, gdyż zajmują one prawie 30% terytorium kraju, tj. na obszarze ponad 9 mln ha. Nasz kraj znajduje się w czołówce producentów surowca drzewnego wśród krajów Unii Europejskiej. W samych Lasach Państwowych zatrudnienie znajduje ok. 26 tys. osób, zaś w innych sektorach powiązanych z gospodarką leśną – ok. 400 tys. ludzi.

Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Eucharystię koncelebrowali: bp Tadeusz Lityński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz regionalni duszpasterze. W homilii Arcybiskup apelował o pielęgnowanie poczucia służby, odpowiedzialności za powierzony majątek, za rodziny, naszą Ojczyznę i Kościół.

Na dorocznej pielgrzymce zgromadzili się pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, szkół leśnych, działacze NGOs. Przybyli: minister środowiska - Henryk Kowalczyk i dyrektor generalny Lasów Państwowych - Andrzej Konieczny.

Minister H. Kowalczyk podziękował Jasnogórskiej Pani za miniony rok, za mój nadzór nad ważnymi zasobami kraju. To właśnie leśnicy pełnią społeczną misję ochrony przyrody, odpowiadają na zapotrzebowanie rodzimej gospodarki. Za swój trud, wysiłek i wyniki zasługują na zaufanie, którym są obdarzeni przez społeczność. To niezwykle ważna misja i ważna funkcja.

Dyrektor Generalny zwrócił uwagę, że gospodarka w Lasach Państwowych jest cenionym wzorem na świecie. Zauważył, że w świecie ubywa zasobów leśnych, zaś Polska od lat prowadzi zrównoważoną gospodarkę. Po zakończeniu II wojny światowej powierzchnia lasów zwiększyła się o 50% i cały czas przybywa. Dyrektor wśród najważniejszych zadań i wyzwań przed jakimi stoją leśnicy wymienił zmiany klimatyczne, które generują liczne zagrożenia. Zapewnił, że systematyczne prowadzone są zabiegi dostosowania struktury gatunkowej do zmieniających się warunków środowiskowych. Wprowadzane są lasy liściaste, które obecnie zajmują jedną czwartą drzewostanu.

W wystosowanym liście do leśników prezydenta RP - Andrzej Duda - podziękował pracownikom LP za trud w zachowaniu polskich lasów, za 95 lat państwowej gospodarki leśnej. Las jako dobro wspólne powinien podlegać szczególnej ochroniePaństwa i pozostać jego własnością. Lasy mają dla Polski znaczenie strategiczne,są ostoją bioróżnorodności, zielonymi płucami i rezerwuarem wód gruntowych. Gospodarka leśna musi być przemyślana, spójna i długofalowa, gwarancją tego sąLasy Państwowe. Prezydent podziękował za wspólne akcje, np. „Sadzimy” i „Sprzątamy”, jako dowód wspólnej troski o zasoby naturalne.

Słowa pozdrowienia wystosował także premier RP - Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że leśnicy dbają o powierzone zasoby z troską o środowisko i przekazanie przyrodniczego dziedzictwa następnym pokoleniom. Wyraził przekonanie, że udział w pielgrzymce jest wyrazem osobistego zaangażowania w pielęgnowanie dziedzictwa naszej Ojczyzny. Polscy leśnicy od lat udają się na Jasną Górę, by polecać ważne sprawy opiece Matki Częstochowskiej.

Wśród licznych delegacji w pielgrzymce udział wzięła kilkunastoosobowa ekipa z Nadleśnictwa Gołąbki, reprezentowana przez leśników, emerytów, ich rodzin i przyjaciół. Wystawienie pocztu sztandarowego świadczy o priorytetowym potraktowaniu dorocznego spotkania leśników z terenu całego kraju. Stanęli w zielonym szeregu obok przedstawicieli 430 leśnych jednostek, zaprezentowali się obok koleżanek i kolegów z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu.

Oprawę muzyczną pielgrzymkowego dziękczynienia przygotował Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach oraz Orkiestra Reprezentacyjna LP przy Technikum Leśnym w Tucholi.

Zakończenie mszy św. było sygnałem dla wielu leśników do udziału w czuwaniu przed Cudownym Obrazem. Po zakończeniu uroczystości przewidziano chwilę na spotkania ze znajomymi, wymianę wrażeń, zakup pamiątek.

Powrót do domu odbywał się w miłej atmosferze, w poczuciu dobrze wypełnionego dnia. Jeszcze przystanek na trasie, zasłużony posiłek, wszyscy postarali się dowieźć do domów energię zaczerpniętą pod murami Jasnej Góry.

JP